บริษัท เนรมิตนคร จำกัด
บริษัท เนรมิตนคร จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนรมิตนคร จำกัด
8/15 ซ ศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: therizecondo.com
วิธีการเดินทาง
สาย 29, 39