บริษัท นิเด็ค-รีด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต-จำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการทำงานของแผงอิเล็กทรอนิค (ccbและ fpc)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิเด็ค-รีด (ประเทศไทย) จำกัด
84/4 ม.9
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180