บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด
ธุรกิจ เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างด้าน - เจาะดันท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน - วางท่อประปา ท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุกลุ่ม เงินรางวัลสำหรับโครงการ Bonus ปลายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด
168
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540