บริษัทพรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ หลอดไฟ และโคมไฟ ชนิดLED สำหรับใช้ในโรงงานและระบบจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการ ออกแบบ รับเหมา บำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าทุกแรงดัน รวมถึงระบบการบริหารจัดการพลังงานและคุณภาพไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ของผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล
สวัสดิการ
• โบนัสตามผลประกอบการบริษัท • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าอาหาร • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย / ทันตกรรม • ประกันภัยพนักงาน / ประกันอุบัติเหตุ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • เงินสมทบค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ • อบรม / ศึกษาดูงานต่างประเทศ • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ • เที่ยวประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี • ทุนการศึกษาพนักงาน • ค่านมบุตร/ทุนการศึกษาบุตร • รถรับส่งพนักงาน (ปทุมธานี) • ชุดยูนิฟอร์ม • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Precise Corporation Co., Ltd.
1842 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.precise.co.th
ใช้งานแผนที่