เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยได้มุ่งเน้น การสร้างสรรค์งานในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามการใช้งานจริง ของแต่ละองค์กร และยังมีระบบในส่วนงานมาตราฐาน เช่น ระบบการลงเวลาพนักงาน ระบบงานเงินเดือน ระบบออกเอกสาร ระบบคลังสินค้า ระบบบริหารการผลิต ระบบ POS ระบบต่างๆ และยังรวมถึงการจำหน่าย เครื่องบันทึกเวลา และติดตั้งคีย์การ์ด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริษฐ์ ซอฟต์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด
63/8 ม.2 ถ.สุขุมวิท
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.parissoftdev.com