PRECISION COATING LOGISTIC
รับชุบโลหะ ให้บริการเคลือบผิวชิ้นงานโลหะ
สวัสดิการ
- คอมมิสชั่น - อาหารกลางวัน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PRECISION COATING LOGISTIC
899 ซอยสามัคคีสำเร็จ(วัดบัวโรย)
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่