บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด-โรงงานระยอง
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม SCG โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง การดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผา
สวัสดิการ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่ากะ (เฉพาะพนักงานเข้ากะ)
  • - โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท
  • - ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน ครอบครัว(คู่สมรส บุตร) บิดา มารดา
  • - PF
  • - รถรับส่ง (จุดแรก หน้าโรงแรมบูรพา ตรงข้ามหอนาฬิกา วิ่งเส้นทางถนนสุขุมวิท)
  • - ตรวจร่างกายประจำปี
  • - ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด-โรงงานระยอง
45 หมู่ 3
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180