บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นบริษัทผลิตแป้งมันสำปะหลัง
สวัสดิการ
1. มีสวัสดิการบ้านพักในบริษัท 2. เสื้อฟอร์มพนักงาน 3. หมวก + รองเท้าเซฟตี้ 4. โทรศัพท์มือถือ 5. Note Book ุ6. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99,289 ม.4 ถนนหมายเลข 24-หนองยายเทียม
ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410