บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
-ตามกฎหมายแรงงาน -ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
539/60 ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่