บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film) มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีสินค้าหลักประเภทฟิล์มยืด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มยืด บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร และการปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดจำหน่ายเฉพาะลูกค้าซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าเบี้ยขยัน
 • - โบนัสประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - แข่งขันกีฬาภายในประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - เงินรางวัลอายุงานประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร 2 คน
 • - เงินช่วยเหลือเนื่องจาก มรณกรรม
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
79/197 หมู่ 19
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-174-6509-10, 02-174-6501-2 ต่อ 37
แฟกซ์: 02-174-6508
เว็บไซต์: www.thaistarpolyfilm.com
วิธีการเดินทาง
 • ถนนเทพารักษ์ ซอยธนสิทธิ์ เข้าซอยรัตนะโชค 12
ใช้งานแผนที่