บริษัท เนเชอรัล เฮิร์บส์ จำกัด
บริษัท เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สบันงา เฮอเบิล " และ "รชา" ซึ่งมีจำหน่ายที่ Big C Supercenter , Top market , minimart และร้านขายยา บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานที่มีความซื่อสัตย์และตั้งใจทำงาน ได้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานและรายได้ที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอกาสพนักงานใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - โบนัสประจำปี - เงินรางวัลพิเศษ - ชุดฟอร์มพนักงาน - ห้องพัก ( กรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่โรงงาน )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเชอรัล เฮิร์บส์ จำกัด
74/1 หมู่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120