บริษัทศึกษามหาบัณฑิต จำกัด ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือซีพีออล์ ประกอบกิจการด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญาตรี-ปริญญาเอก(หลักสูตรภาษาจีน)โดยรับนัักศึกษาจีนและไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจีนและอาจารย์ที่ทำการสอนได้เชิญมาจากประเทศจีนโดยทั้งหมด
สวัสดิการ
  • 1.ค่าประกันสังคม
  • 2.ค่าโบนัสประจำปี
  • 3.ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปต่างประเทศ)
  • 4.วันหยุดประจำปี วันหยุดตามเทศกาล
  • 5.และอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ
  • บริษัทเปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.ccgs-pim.in.th
ใช้งานแผนที่