Mandarin Clothing Co.,Ltd.
ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สวัสดิการ
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย ธอส.
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - ชุดฟอร์ม
 • - รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mandarin Clothing Co.,Ltd.
50/1 หมู4 ถนน แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.talgroup.com
วิธีการเดินทาง
 • BTS สายสีชมพู(ระหว่างการก่อสร้าง)
 • รถประจำทาง สาย 32,33,104,505