บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2537
1. ผลิตกาวยูเรียฟอร์มัลดิไฮน์เรซิน เป็นสารซึ่งทำหน้าที่ยึดติดเกาะเส้นใยไม้และชิ้นไม้เข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้ในการปิดผิววัสดุต่างๆ ผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทภายในเครือทั้งหมด
2. ผลิตกระดาษชุบเมลามีน เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทภายในเครือทั้งหมด
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน
 • - ค่าที่พัก
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าประสบการณ์
 • - ค่าอาหารเข้ากะ
 • - มีการปรับเงินเดือน
 • - OT
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - ชุดฟอร์ม + ร้องเท้า safety
 • - อุปกรณ์ PPE
 • - ค่าอาหารกลางวัน 65 บาท/วัน
 • - รถรับ - ส่ง สายระยอง - บ้านฉาง
 • - ประกันสังคม
 • - เงินเกษียณอายุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-683-563(116)
แฟกซ์: 038-683-562
เว็บไซต์: www.vanachaichemical.com
ใช้งานแผนที่