โรงเรียนประภามนตรี
โรงเรียนในเครือประภามนตรีได้เปิดทำการสอนโดยคณะครูผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นนักเรียนในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้พร้อมสู่ตลาดอาเซียน นักเรียนได้เรียนรู้ ทดลอง และปฏิบัติจริง เพื่อให้ตัวนักเรียนนั้นมีความเข้าใจและมีความสนุกกับการมาโรงเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง สดชื่น มีชีวิตชีวา และกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน และเน้นการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
สวัสดิการ
  • ตามรัฐบาลกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนประภามนตรี
99/551 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ภ ศรีนครินทร์
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10270
เว็บไซต์: www.ppmas.ac