ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าเดินทาง 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. บริษัทฯ เป็นผู้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเงินสบทบกองทุนประกันสังคมให้ทั้งหมด 5. โบนัสตามผลประกอบการ 6. งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรแกรม ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 4 ห้อง 403 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.pdi.co.th
วิธีการเดินทาง
1. ลง BTS สถานีอโศก 2. ลง MRT สถานีสุขุวิท
ใช้งานแผนที่