บริษัท โนเบิล แพลน จำกัด
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. เบี้ยขยัน 3. เบี้ยเลี้ยง 4. ยูนิฟอร์มพนักงาน 5. โบนัส 6. อื่นๆขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนเบิล แพลน จำกัด
450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ชั้น 2 ซ.พระราม 3 ซ.22/1 ถ.พระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120