บริษัท พงษ์ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าทั่วประเทศ
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง. เบี้ยขยัน คอมมิชชั่นสำหรับพนักงานรับของ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ขนส่ง จำกัด
41/4 ซ. เพชรบุรี 17 ประตูน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่