เป็นบริษัทที่ปรึกษางานด้านระบบส่งไฟฟ้า เช่น การออกแบบ ตรวจแบบ และควบคุมการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง สายจำหน่าย งานโยธา ระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในอาคารหรือโรงงาน ส่วนใหญ่ให้บริการกับลูกค้าในต่างประเทศ เช่น สปป.ลาว สหภาพพม่า และกัมพูชา เป็นต้น
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.งานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาล 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.สวัสดิการอื่น ๆ หมายเหตุ สวัสดิการแล้วแต่ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
18 อาคารศรีเจริญชัย ชั้นที่ 8 ถ.ติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: http://www.powgrid.com