บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหนัก รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
46 ซอยลาดปลาเค้า 32
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.ponlavittech.com