บริษัท พี เอส แอล ฟาบริค จำกัด
บริษัท พี เอส แอล ฟาบริค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต เสื้อผ้า ของตกแต่ง และสิ่งทอ เพื่อการส่งออกในโซนยุโรป และเอเชีย
สวัสดิการ
สวัสดิการ -ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ) -วันหยุดตามประเพณี (ไม่ต่ำกว่า 13 วัน) -วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 -เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น ค่าปลงศพบิดา มารดา ภรรยา -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย หรือ เข้าโรงพยาบาล -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) -ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร -ค่าอาหาร (เฉพาะพนักงานที่ทำล่วงเวลาถึง 22.00 น.) -พักเบรกวันละ 15 นาที พร้อมขนมและเครื่องดื่ม(ทุกวัน) -ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน -กิจกรรมสันทนาการ อาทิเช่น งานเลี้ยงปีใหม่ , กีฬาสี , ท่องเที่ยว ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอส แอล ฟาบริค จำกัด
307/1 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
วิธีการเดินทาง
บริษัทตั้งอยู่ซอยใหม่สามัคคี 3 จุดสังเกตุคือหน้าปากซอยมีร้านชื่ออิฐสมบูรณ์ตั้งอยู่ เลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ 20 เมตรบริษัทอยู่ด้านขวามือรั้วติดกับร้านอิฐสมบูรณ์
ใช้งานแผนที่