บริษัททำกิจการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกัมพูชา ธุรกิจหลัก คือ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดน,ถ่ายลำเพื่อส่งต่อไปประเทศกัมพูชา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง
ติดต่อ
บริษัท กฤตรวัณ โลจิสติกส์ จำกัด
198/2-4 ม.9
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่