บริษัท เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี จำกัด
บริษัท เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี จำกัด จำหน่ายอลูมิเนียมเส้นสำหรับงานประตูและหน้าต่าง อุปกรณ์ติดตั้งที่มีคุณภาพ เครื่องจักรสำหรับตัดและประกอบบานอลูมิเนียม ภายใต้รูปแบบเฉพาะของ NEXTM ให้คำปรึกษาในการติดตั้งอลูมิเนียมของ NEXTM รวมถึงรับติดตั้งงานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์งานภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม รวมถึงบ้านพักอาศัยทั่วไป จากประสบการณ์การทำงานในวงการอลูมิเนียม มานานกว่า 30 ปี ทำให้ทีมงานผู้บริหารของ NEX เข้าใจในงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมในประเทศไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและสวยงาม เพื่อให้งานอลูมิเนียมมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศในประเทศไทยของเรา สำหรับทีมงาน “NEX” เราจะ “ก้าว” ไปข้างหน้า เพื่ออนาคตของธุรกิจประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์ สเตป อินดัสทรี จำกัด
13,15,17 ซอยบรมราชชนนี 6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.nextstepthai.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง