PSD Transport Co ,. Ltd.
บริษัท พี.เอส.ดี. ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัท พี.เอส.ดี. ขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ซึ่ง บริษัท พี.เอส.ดี. ขนส่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการด้านการขนส่งทั่วทุกพื้นที่ และ บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการให้บริการ โดยเราพัฒนาเรื่องการขนส่งอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และการตอบสนองการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามีรถขนส่งที่หลากหลายและบุคลากรที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน บริษัท พี.เอส.ดี. ขนส่ง เรามีพนักงานทั้งส่วนปฏิบัติการและสำนักงานรวมทั้งสิ้น 480 คน
สวัสดิการ
1.ชุดฟอร์มพนักงาน 2.ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ 3.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 4.เงินช่วยเหลือณาปณกิจศพ 5.เยี่ยมไข้พนักงาน 6.ปรับเงินประจำปี 7.โบนัสประจำปี 8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PSD Transport Co ,. Ltd.
บริษัท พี.เอส.ดี. ขนส่ง จำกัด 68/5 ม.5
ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เว็บไซต์: www.psdtransport.com
ใช้งานแผนที่