ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต,จำหน่าย,บริการติดตั้ง หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet)
สวัสดิการ
1. กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศ(เฉพาะฝ่ายการตลาดและขาย) 2. ค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีติดต่องานนอกพื้น(พื้นที่ที่บริษัทกำหนด)ที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เออาร์พี เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
99/1 หมู่ที่ 7
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เว็บไซต์: www.arpmetalsheet.com
วิธีการเดินทาง
ด้วยตนเอง