Power Messenger Co., Ltd.
บริการรับส่งเอกสาร และส่งพนักงานส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดฟอร์ม - เบี้ยขยัน (พิจารณาจากผลงานทั้งปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Power Messenger Co., Ltd.
306/2 ถ.พระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.powermessenger.net