บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ทางด้านรับเหมา ก่อสร้าง เปิดดำเนิการมานานกว่า 20 ปี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538) ดำเนินงานก่อสร้างเกี่ยวกับส่วนของราชการ
สวัสดิการ
- ตามตกลง - ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด
สำนักงาน 77/37-38 หมู่บ้านดวงแก้ว ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่