JobThai
Murakami Ampas(Thailand) Co.,Ltd เป็นบริษัทฯ ร่วมลงทุนระหว่าง ไทยและJapan โดยเป็นผู้ผลิตกระจกส่องหลังสำหรับรถยนต์ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ชอบงานท้าทาย ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ และร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับค่าจ้างประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ชุดฟอร์ม 5. รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนด 6. เบี้ยขยัน 7. ค่าอาหาร 8. ค่าครองชีพ 9. ค่ากะ 10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน,ครอบครัวพนักงาน 11. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย, คลอดบุตร 12. ตรวจสุขภาพประจำปี 13. ท่องเที่ยวประจำปี 14. งานเลี้ยงปีใหม่ 15. ค่าตำแหน่ง,ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง) 16. ค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) 17. ประกันกลุ่ม
ติดต่อ
Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd.
278 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.5B
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280