บริษัท พี แอนด์ ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พี แอนด์ ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัท ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภท บ้านเดียว คอนโดมิเนียม โรงแรมมากว่า 10ปี
สวัสดิการ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1/154 ม.3
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.panddgroup.com