บริษัท กรีนเพาเวอร์พลัส จำกัด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งภายในและส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเพาเวอร์พลัส จำกัด
23/7 ม.3
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000