บริษัท โนวาเทค ซานิทารี่แวร์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 21 มีนาคม 2545ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ สุขภัณฑ์ ,อุปกรณ์ในห้องน้ำ และนำยาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - คอมพิวเตอร์ - ค่าน้ำมันเดินทางสำหรับพนักงานขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวาเทค ซานิทารี่แวร์ จำกัด
343/25-26 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: mail.stie.co.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง178 และรถสองแถว ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้น เกษตร-นวมินทร์