ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรม เป็นงานออฟเซ็ท ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ ไดยเริ่มทุกขั้นตอน ภายในบริษัททั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนก่อนงานพิมพ์ และหลังงานพิมพ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ไอ. พับลิชซิ่ง กรุ๊ฟ จำกัด
10 ม.7
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.printing-pi.com
ใช้งานแผนที่