บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด
ดำเนินธุรรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ประมูลงานกับส่วนราชการโดยตรง จากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการ ทำงานประเภท สถานีสูบน้ำ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานระบบระบายน้ำ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด
555/111 ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220