บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด ผลิตอาหารสำเร็จรูปและจำหน่าย
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - เษียณอายุ
  • - พักร้อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1547/22-26 ซอยเพชรบุรี 39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • 1.รถประจำทาง สาย 11,23,38,60,93,113
  • 2.รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี เดินขึ้นทางรร.ดอนบอสโก
  • 3.รถส่วนตัว