P4 AC Solution Co., Ltd.
บริษัท พีโฟว์ เอซี โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการผลิตเคมี และ จำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีการปรับสภาพน้ำ และ บำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ ตึกอาคารสูง บริษัทมีทีมงานขาย นักเคมี วิศวกรเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 16 ปี ในด้านเคมีภัณฑ์และงานติดตั้งระบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ และ ปรึกษา เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบน้ำ ให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - ปรับเงินขึ้นประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P4 AC Solution Co., Ltd.
13/29 ถ.ป๊อปปูล่า เมืองทองธานี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120