บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จก. ก่อตั้งมาตั้งแต่ 2516 กว่า 45 ปี จากการร่วมทุนระหว่างไทย และ ญี่ปุ่น ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Benefits
โบนัสตามผลประกอบการ หยุดวันเสาร์ เว้น เสาร์ ( เวลาทำงาน 8.00 16.30 ) ปรับเงินเดือนประจำปี งานสังสรรค์ปีใหม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารถ+ค่าอาหาร รถรับ-ส่งพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันอุบัติ ข้าวฟรี ท่องเที่ยวประจำปี เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา กีฬาสี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด
225 ม.4 ซ.3C นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map