บริษัท นิคโค จำกัด
บริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดมาตรวิทยา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องกล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิคโค จำกัด
972 ชั้น 2 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320