Best's Fitness
Best's Fitness เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และโภชนาการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Best's Fitness
95/5 (อยู่ตรงกาดมาลิน หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 51120
เว็บไซต์: www.facebook.com/bestfitnesscm?ref=hl