บริษัทฯ ก่อตั้งปี 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ด้านวิศวกรรมพลังงาน อาทิ งานออกแบบ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ และ รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้งแบบครบวงจร
ปัจจุบันกิจการของบริษัทเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องการท่านที่มีความสนใจงานด้านพลังงาน มาร่วมเป็นทีมงานที่มีคุณภาพของเรา
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าที่พัก
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ฝึกอบรม และศึกษางานต่างประเทศ
ติดต่อ
บริษัท กรีนเทค โซลูชั่น จำกัด
130 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.greentechsolution.co.th
ใช้งานแผนที่