บริษัทฯ ก่อตั้งปี 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ด้านวิศวกรรมพลังงาน อาทิ งานออกแบบ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ และ รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้งแบบครบวงจร ปัจจุบันกิจการของบริษัทเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องการท่านที่มีความสนใจงานด้านพลังงาน มาร่วมเป็นทีมงานที่มีคุณภาพของเรา
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ฝึกอบรม และศึกษางานต่างประเทศ
ติดต่อ
บริษัท กรีนเทค โซลูชั่น จำกัด
130 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: http://www.greentechsolution.co.th
ใช้งานแผนที่