บริษัท พริม ออเปอเรชั่น จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับโฆษณา,ให้เช่าเครื่องมือ-เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บในคลังสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริม ออเปอเรชั่น จำกัด
20/24 ม.3 ซ.จตุโชติ4
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220