บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปิดทำธุรกิจมานานกว่า 5 ปี และโรงงานในประเทศจีนที่ทำธุรกิจมานานกว่า 20 ปี บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส รางวัลการขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
343/23 ถนนสะแกงาม
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150