บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ในโซนเมืองทองธานี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันกลุ่ม
  • - งานวันเกิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
405 ถ.บอนสตรีท ช.13
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.acdplc.com
วิธีการเดินทาง
  • โดยรถเมล์หรือรถส่วนตัว