บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ในโซนเมืองทองธานี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - งานวันเกิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
405 ถ.บอนสตรีท ช.13
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.acdplc.com
วิธีการเดินทาง
โดยรถเมล์หรือรถส่วนตัว