บริษัท เน็คทาร์ส อิงค์ เอเชีย จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าวัตถุดิบสำหรับโรงฟอกหนัง และกำลังขยายทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็คทาร์ส อิงค์ เอเชีย จำกัด
592/104 ลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร