Pheonix Events Group Co., Ltd.
สามารถใช้โปรแกรม 3 Max, photoshop, lilustrator(เป็นอย่างน้อย) ขยัน อดทน จริงจัง รับแรงกดดัน และแก้ไขปัญหาได้ นอนนอกบ้านบ้างเป็นบางครั้งคราวได้ ไม่มีปัญหาครอบครัวร้าวฉาน
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pheonix Events Group Co., Ltd.
58/32 M.6,
ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.pheonixeventsthailand.com