เป็นบริษัท ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์ จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซีวี สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด
88/58 หมู่ 12 ซ.สุนทรวิภาค ถ.บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540