บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมภายใต้แบรนด์พรีเมียร์
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
540 หมู่1
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000