ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพต่อสังคม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง, (ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
ติดต่อ
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
34 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-570-1120-3
แฟกซ์: 02-570-1125
เว็บไซต์: www.payai.com