บริษัท พีซีอาร์จี จำกัด
ให้บริการออกแบบ/ตัดเย็บชุดสำหรับพนักงานออฟฟิศ ชุดผู้บริหาร ในธุรกิจ การเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ โรงพยาบาล อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ยานยนต์ ขนส่ง อาหาร และอื่นๆ รวมถึงเครื่องแบบพนักงานทุก ประเภท
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าทำงานล่วงเวลา - การปรับค่าจ้างประจำปี - เงินโบนัสตามผลงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - เงินรางวัลจาการขาย (เฉพาะบางตำแหน่ง) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การสัมนานอกสถานที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซีอาร์จี จำกัด
เลขที่ 9 ซอย ประดู่ 20 ถนนเจริญกรุง 107
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120