บริษัท ชาเล่ต์ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
ผลิตและนำเข้าอาหารทั้งที่เป็นวัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภค
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาเล่ต์ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
42, 44 ซ.ลาซาล 67
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.chaletfood.co.th
ใช้งานแผนที่