PNAT Subcontract Co., Ltd.
บริษัทฯ เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงแรงงานจากที่ต่างๆ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาขีดความสามารถตามระดับความรู้หรือทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีทางเลือกในการทำงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านการจ้างงานรับเหมาช่วงในด้านแรงงาน เรามั่นใจว่า เราจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งพนักงานของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทของผู้ว่าจ้าง สามารถบรรลุถึงความเป็น Personality Necessary Achieve Together (PNAT) ภายใต้แนวความคิด "คิดถึงซับคอนแทรค คิดถึงเรา"
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าเช่าบ้าน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าตำแหน่ง - เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่ง หรือเบี้ยเดินทาง(เป็นกรณี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PNAT Subcontract Co., Ltd.
40/14 หมู่ 5 ถ.ข้าวหลาม
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.pnat.co.th